Bent Hansen

Byrådskandidat Gribskov

Bent Hansen

Byrådskandidat. Nr. 3 på listen.
E-mail: ellegaarden.monge @ mail.dk

Telefon: 21 28 72 21


Bent Hansen fra Mønge, Helsinge, er flerårigt V-bestyrelsesmedlem i Gribskov. 

Han driver selvstændig virksomhed indenfor teknisk montage og landbrug. Uddannet

maskinkonstruktør og merkonom i finansiering.

Har tidligere arbejdet en årrække som servicechef og produktchef i et internationalt firma.

Bents fokusområder er ejendomsretten, økonomi, teknik, miljø, infrastruktur og idræt.

vi skal tage ansvar

Det ligger mig meget på sinde at vi får sat en proces i gang så vores kommune kan blive ren. Vi ved alle, at der flyder alt muligt skidt og skrammel i vores grøftekanter, som i mange tilfælde giver et utrolig dårlig indtryk af vores natur.

Vejen frem må være at de store mængder affald ikke bliver smidt, og her er det efter min mening ikke kun de unge, der her er synderne, men folk i alle aldre.

læs mere om venstres miljøpolitikDet er rigtig vigtigt, at vi fortsat arbejder for, at få etableret motorvej helt til Helsinge, så transporttiden minimeres, til og fra Gribskov.vi skal stå fast

  • Det skal være enkelt at komme til og fra Gribskov. Den kommunale rundkørsel, Kildevej/Hillerødvej skal optimeres for at undgå KØ i nordlig retning.

  • Vi skal bevare gratis parkering på alle kommunale parkeringspladser.

  • Vi skal følge Stiplan 2016 udfærdiget på baggrund af borgertilkendegivelser. 1. prioritet Helsinge-Blistrup kombineres med adgang fra det kommende Helsinge nord trinbræt til Valby Hegn (Nationalparken), samt 2. prioritet Ramløse Frederiksværkvej til Bakkevej. 

  • Gribskov skal være Danmarks reneste kommune. Vi skal alle tage ansvar så affaldet ikke havner i naturen. Vi skal sikre oprydning, renholdelse og vedligehold af grøfter m.m. i åbne land, samt park og byer. 

  • Der skal ske en liberalisering af tømningsordningen (samletanke-septictanke m.m.) inklusiv frit valg af entreprenør.

    Hvorfor skal vi tvinges til at benytte en entreprenør, som ikke kommer fra Gribskov ? 

  • Det er vigtigt at ejendomsretten respekteres.

  • Alle idrætsgrene skal i videst muligt omfang behandles ens. Der er ikke kun en elitesport i Gribskov.ret kurs


Ejendomsretten er en af mine personlige mærkesager. 
Hos Venstre lægges der afgørende vægt på den personlige frihed, privatlivets ukrænkelighed, den private ejendomsret, ytringsfriheden, trosfriheden, foreningsfriheden, forsamlingsfriheden og erhvervsfriheden. 


Læs mere om Venstres liberale holdning til ejendomsret og personlig frihed her

Vælg venstre