Bent Hansen

Byrådsmedlem Gribskov

Bent Hansen

Byrådsmedlem fra 1. januar 2018.
E-mail: ellegaarden.monge @ mail.dk

Telefon: 21 28 72 21


Bent Hansen fra Mønge, Helsinge, er flerårigt V-bestyrelsesmedlem i Gribskov. 

Jeg driver selvstændig virksomhed indenfor teknisk montage og landbrug. Uddannet

maskinkonstruktør og merkonom i finansiering.

Har tidligere arbejdet en årrække som servicechef og produktchef i et internationalt firma.

Mine primære fokusområder er ejendomsretten, økonomi, teknik, miljø, infrastruktur og idræt.

vi skal tage ansvar


Gribskov skal være Danmarks reneste kommune. Affald skal ikke henkastes i grøfter og vores skønne natur. Det er ikke et kommunalt anliggende at rydde op efter de personer, der synes de skal smide affald i naturen. Der skal arbejdes for en holdningsændring, så dette ikke sker. Her skal alle tage ansvar. 

Det er gratis og nemt at komme af med affald på Gribskov kommunes genbrugspladser, så der er ingen grund til at smide affald i naturen


læs mere om venstres miljøpolitik

vi skal stå fast

  • Det skal være enkelt at komme til og fra Gribskov. Den kommunale rundkørsel, Kildevej/Hillerødvej skal optimeres for at undgå KØ i nordlig retning.

    Motorvejen skal hele vejen til Helsinge. Det er nu vi har mulighed for dette.

  • Vi skal bevare gratis parkering på alle kommunale parkeringspladser.

  • Vi skal prioritere cykelstier, og følge Stiplan 2016 udfærdiget på baggrund af borgertilkendegivelser. Borgernes 1. prioritet Helsinge-Rågeleje/Blistrup bør kombineres med adgang fra det kommende Helsinge nord trinbræt til Nationalparken i Valby Hegn. Dette vil "billiggøre" denne strækning da det bør være muligt at få tilskud fra Nationalparkmidler.  

  • Der skal ske en liberalisering af tømningsordningen (samletanke-septictanke m.m.) inklusiv frit valg af entreprenør.

  • Hvorfor må vi ikke benytte vores foretrukne lokale entreprenør, i stedet for at tvinge os til at benytte en som ikke er fra Gribskov kommune ? 

  • Det er vigtigt at ejendomsretten respekteres i alle henseender. Også i årene fremover, selvom der sikkert dukker mange ønsker op i forbindelse med Nationalparken.

  • Alle idrætsgrene skal i videst muligt omfang behandles ens. Der er ikke kun een elitesport i Gribskov.